Bảo lãnh định cư diện tay nghề có kinh nghiệm

Vì các hạng mục kinh doanh của Southmore đang ngày càng liên quan tới sự phát triển các sản phẩm công nghệ hay tập trung vào thị tường xuất khẩu nên ngày càng gia tăng sự cần thiết các chuyên gia trong mọi lĩnh vực và các nhà quản lý co kinh nghiệm quốc tế. Trong khi việc đảm bào đủ nguồn lực (trong nước) là cần thiết tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể bảo đảm đủ nguồn lực  (có tài năng và kinh nghiệm dồi dào) trong nước Úc. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể bảo lãnh cho nhân viên theo dạng visa 186 (hoặc visa 187 cho các doanh nghiệp nắm ở vùng ngoại ô) và hiếm khi là visa 457. 

Diện visa này không thuộc dịch vụ của Southmore, nhưng nó sẽ giúp Southmore để thiết lập các mối quan hệ với những người có lịch sữ làm  việc lâu dài trong việc giúp Southmore thành công trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI