Diện 188 B / 888 B Visa Đầu tư​

Đây là một con đường đến visa thường trú bao gồm ít nhất bốn năm visa cư trú tạm thời. Visa này nhằm vào những đương đơn có khả năng chuyển đến Úc tài sản hợp pháp ít nhất là 2,25 triệu đôla Úc và nắm giữ trái phiếu ít nhất 1,5 triệu đôla Úc do chính phủ tiếu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc phát hành. Điều quan trọng là đương đơn phải vượt qua bài “kiểm tra các hạng mục được đề ra sẵn”, có trình độ cao trong kỹ năng quản lý và ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý một danh mục đầu tư kinh doanh hoặc đầu tư đáng kể. Thường trú nhân yêu cầu phải giữ 1.5 triệu đôla Úc phát hành bởi một chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc tối thiểu là 4 năm (trong thời gian đó họ phải ở Úc ít nhất là 2 năm). Những thông tin chi tiết và yêu cầu khác về visa tại bảng này.

Southmore hiện tại không làm việc với những đương đơn di cư kinh doanh diện visa 188B, chúng tôi tóm tắt lại ở đây vì lợi ích của sự hoàn chỉnh.

 

© 2018 by Southmore Capital Pty Ltd. AFSL 298 313  ABN 97 114 576 742                                     

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,