Diện 188 B / 888 B Visa Đầu tư​

Đây là một con đường đến visa thường trú bao gồm ít nhất bốn năm visa cư trú tạm thời. Visa này nhằm vào những đương đơn có khả năng chuyển đến Úc tài sản hợp pháp ít nhất là 2,25 triệu đôla Úc và nắm giữ trái phiếu ít nhất 1,5 triệu đôla Úc do chính phủ tiếu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc phát hành. Điều quan trọng là đương đơn phải vượt qua bài “kiểm tra các hạng mục được đề ra sẵn”, có trình độ cao trong kỹ năng quản lý và ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý một danh mục đầu tư kinh doanh hoặc đầu tư đáng kể. Thường trú nhân yêu cầu phải giữ 1.5 triệu đôla Úc phát hành bởi một chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc tối thiểu là 4 năm (trong thời gian đó họ phải ở Úc ít nhất là 2 năm). Những thông tin chi tiết và yêu cầu khác về visa tại bảng này.

Southmore hiện tại không làm việc với những đương đơn di cư kinh doanh diện visa 188B, chúng tôi tóm tắt lại ở đây vì lợi ích của sự hoàn chỉnh.