Diện Visa 188A/888A Kinh doanh đổi mới

Đây là một con đường visa thường trú, bao gồm ít nhất 2 năm và tối đa 4 năm visa cư trú tạm thời. Điều quan trọng là đương đơn phải vượt qua một bài “kiểm tra các hạng mục được đề ra sẵn”, thiết lập hoặc có quyền sở hữu đáng kể trong một doanh nghiệp tại Úc và đã hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp đó ít nhất 2 năm (trong khoảng thời gian đó đương đơn phải có mặt tại Úc ít nhất một năm). Đương đơn đến visa thường trú đòi hỏi phải sở hữu ít nhất 30% của doanh nghiệp, quản lý và có doanh thu hằng năm ít nhất là 300 ngàn đôla Úc đồng thời đáp ứng một số yêu cầu khác như thuê ít nhất hai công dân quốc tịch Úc và nắm giữ tài sản ít nhất 200 ngàn đôla Úc. Thông tin chi tiết và yêu cầu khác về visa được cung cấp trong bảng này.

Southmore có thể hổ trợ đương đơn 188A bằng việc xác định các cơ hội kinh doanh tại Úc, nói cách khác, xác định doanh nghiệp đang hoạt động ở Úc phù hợp chặt chẽ với lợi ích và tài năng kinh doanh của đương đơn và đàm phán việc mua doanh nghiệp đó

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI