Diện visa 188 C/ 888 C nhà đầu tư trọng yếu (SIV)

Đây là một con đường đến visa thường trú bao gồm ít nhất bốn năm visa cư trú tạm thời. Visa này nhằm nào các đương đơn có thể đầu tư ít nhất 5 triệu đô Úc hợp pháp thu được tại Úc dựa trên khuôn khổ quy định đầu tư. Đương đơn phải đầu tư tối thiểu là 500 ngàn đô Úc vào quỹ đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân và ít nhất la 1.5 triệu đô với một nhà quản lý cổ phần tư nhân đang đầu tư vào các công ty Úc đang nổi (các công ty trọng tâm được liệt kê trên ASX (sở giao dịch chứng khoán Úc) với giá trị thị trường ít hơn 500 triệu. 3 triệu đô còn lại có thể sử dụng trong các dạng đầu tư cân đối (trong đó có thể bao gồm bất động sản không dùng để ở niêm yết và chưa niêm yết, cơ sở hạ tầng, cổ phiếu bule-chip và quỹ trái phiếu). Đương đơn nắm giữ 5 triệu đôla Úc phải tuân thủ các khoản đầu tư trong thời gian tối thiểu là bốn năm (trong khoảng thời gian đó, họ phải ở Úc ít nhất là 160 ngày tích lũy dần). Những thông tin chi tiết và yêu cầu khác về visa tại bảng này.

Southmore có thể cung cấp các lựa chọn đầu tư mạo hiểm hợp pháp for các đương đơn nhập cư theo diện 188C. Các quan hệ đối tác với các nhà quản lý quỹ ở Úc (bao gồm nhà quản lý mới nổi và nhà quản lý bất động sản đáng tin cậy) đã và đang giúp Southmore cung cấp  cho các nhà đầu tư dịch vu một trạm và một bộ hoành chỉnh các bước để xin visa thường trú.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 

© 2018 by Southmore Capital Pty Ltd. AFSL 298 313  ABN 97 114 576 742                                     

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,