Diện visa 188 D / 888 D Nhà đầu tư cao cấp

 

Diện visa này không mở cửa cho các đương đơn không đủ yêu cầu. Chỉ có một số rất ít những đương đơn tiềm năng được mời bởi chính phủ Úc (thông qua AusTrade) để được yêu cầu xin visa.