Diện Visa 188E / 888E tự doanh

Visa doanh nhân nhằm vào các doanh nhân bảo đảm có ≥ 200 ngàn đôla Úc trong kinh phí hổ trợ cho kinh doanh của họ từ sự kết hợp với quỹ đầu tư vốn, chính phủ tài trợ và/ hoặc thỏa thuận hợp tác với trường đại học. Đương đơn phải sở hữu ít nhất 30% doanh nghiệp của họ khi được thỏa thuận tài trợ, cung cấp ≥ 200 ngàn đôla Úc  thỏa thuận được ký kết và có “trình độ tiếng Anh” ( IELTS 6.0 trong 4 kỹ năng). -à Loại visa này nhằm vào các doanh nghiệp có ít nhất la 200k đô Úc để cấp vốn cho việc kinh doanh của họ. Việc kinh doanh là sự kết hợp với các quỹ đầu tư mạo hiểm, trợ cấp chính phủ và/ hoặc thỏa hiệp hợp tác với các trường đại học. Đương đơn phải sở hữu ít nhất 30% doanh nghiệp của họ khi được thỏa thuận tài trợ, cung cấp ≥ 200 ngàn đôla Úc  thỏa thuận được ký kết và có “trình độ tiếng Anh” ( IELTS 6.0 trong 4 kỹ năng). Để được cấp visa thường trú, các doanh nghiệp phải chứng minh công ty của họ đạt được một số mục tiêu quan trọng và cần thiết như thuê ít nhất hai người có quốc tịch Úc, doanh thu hằng năm ít nhất 300 ngàn đôla Úc , nộp bằng sáng chế,  đảm bảo duy trì kinh phí quỹ đầu tư và xây dựng mối quan hệ đối tác với trường đại học.  Bất kỳ vốn liên doanh tài trợ được cung cấp cho người giữ visa doanh nhân phải được cung cấp từ một trong hai quỹ đầu tư đã được đăng ký là đối tác vốn đầu tư mạo hiểm (VCLP) hoặc hợp tác vốn đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu (ESVCLP). Xem chi tiết về visa doanh nhân 188E và chi tiết hơn visa 888E tại bảng này

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với visa doanh nhân 132B, Southmore có thể hổ trợ đương đơn diện visa mới 188E trong việc tiếp tục phát triển sự sáng tạo và ý tưởng kinh doanh của họ, đồng thời tài trợ kinh phí đầu tư được yêu cầu để xây dựng và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Úc dựa trên sự hợp tác cùng nhau xây dựng và phát triển ý tưởng kinh doanh. Southmore là nhà quản lý đầu tư phù hợp với điều kiện của VCLP kể từ năm 2006.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI