Kinh doanh di cư cho doanh nhân tài năng

Chính phủ Úc hiện đang cung cấp bốn loại visa cho doanh nhân nước ngoài nhằm sử dụng tài năng, ý tưởng và kinh nghiệm của họ để tạo nên các doanh nghiệp thành công tại Úc:

Doanh nhân tài năng Visa 132A lịch sử kinh doanh thành công
Doanh nhân tài năng Visa 132B được hổ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm
Kinh doanh đổi mới và đầu tư Visa 188A / 888A kinh doanh sáng tạo
Kinh doanh đổi mới và đầu tư Visa 188E / 888E diện tự doanh

        

Để biết thêm thông tin về các loại visa và các thông tin từ chính phủ liên bang và tiểu bang có liên quan đến doanh nghiệp sáng tạo xin truy cập vào trang Thông tin này hoặc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

 

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,