Thông tin nổi bật về chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc

Những lựa chọn về visa di trú và tiêu chí đề cử của địa phương:

            Lãnh thổ thủ đô Úc (Canberra +)      

            Tiểu bang New South Wales (+Sydney)

            Lãnh thổ Bắc Úc (Darwin +)
            Tiểu bang Queensland (Brisbane +)
            Tiểu bang Nam Úc (Adelaide +)
            Tiểu bang Tasmania (Hobart +)
            Tiểu bang Victoria (Melbourne +)
            Tiểu bang Tây Úc (Perth +)

© 2018 by Southmore Capital Pty Ltd. AFSL 298 313  ABN 97 114 576 742                                     

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,