Giới thiệu


Thành lập năm 2005, Southmore là một trong số ít các nhà quản lý quỹ đầu tư được thành lập lâu năm vào giai đoạn đầu về doanh mục đầu tư mạo hiểm hoạt động ở Úc, đã và đang chứng minh sự sẳn dàng và khả năng thích ứng cao trong sự biến động của điều kiện kinh doanh và đầu tư.


Với một loạt các sáng kiến được công bố gần đây để hỗ trợ các doanh nghiệp mới nổi trên toàn cầu, Southmore đã và đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn khi làm việc với doanh nhân nhập cư như với vai trò là một nguồn đầu tư và hổ trợ chính cho các doanh nghiệp (dưới sự đầu tư của Southmore).


Southmore cũng đã tham gia vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân nhập cư có thể đầu tư trực tiếp hoặc mua hàng trực tiếp từ các doanh nghiệp Úc.

Công ty Vốn Southmore Pty Ltd (ABN 97 114 576 742) hoạt động cùng và chia sẻ quyền sở hữu chung với các doanh nghiệp liên quan đến đối tác Southmore đối tác Pty Ltd (ABN 95 610 909 914) và Tư vấn Southmore  Pty Ltd (ABN 65 157 771 938). Công Ty Vốn Southmore nắm giữ giấy phép dịch vụ tài chính (AFSL) số 298 313. Southmore Capital Pty Ltd (ABN 97 114 576 742) hợp tác và chia sẻ quyền sở hữu chung với các doanh nghiệp liên quan như Southmore Partners Pty Ltd (ABN 95 610 909 914) và Southmore Advisory Pty Ltd (ABN 65 157 771 938). Southmore Capital sỡ hữu giấy phép cho phép hoạt động trong các dịch vụ tài chính ở Úc (AFSL – Australian Financial Services License) số 298 313.

Các hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở quá khứ, hiện tại và tương lai

Qúa khứ
 

Từ năm 2006 đến năm 2016 Southmore đã thay mặt ngành công nghiệp quỹ hưu bổng lớn của Úc để thực hiện và quản lý mười một khoản đầu tư mạo hiểm và đã đạt được lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư của mình với một số các doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng và tăng giá trị gấp 5 lần trong giai đoạn đầu. Các doanh nghiệp mà Southmore đã đầu tư đạ thu được gần 100 triệu AUD vốn đầu tư và còn cấp vốn và tạo ra hơn 300 triệu AUD giá trị cho các cổ đông của họ. Southmore đã đầu tư thành công trên nhiều lĩnh vực bao gồm: thiết bị y tế, dược phẩm, chế biến thực phẩm và đồ uống , dịch vụ kĩ thuật và công nghệ xanh.

Hiện tại

Southmore đang tăng cường hợp tác với các doanh nhân nhập cư và đang tập trung vốn vào việc đầu tư và phát triển trên các lĩnh vực mà nước Úc đang mở rộng các mối quan hệ thương mại với Châu Á bao gồm: công nghệ y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ xach, nâng cao dây chuyền sản xuất, dịch vụ thiết kế và hổ trợ kỹ thuật, dịch vụ tài chính, công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp, kinh doanh nông sản, giáo dục và dịch vụ khách sạn.

Tương lai

Chinh phủ Úc gần đây vừa công bố một số sáng kiến mới để cung cấp thêm hổ trợ đồng thời khuyến khích thêm cho các doanh nghiệp trẻ tại Úc. Các sáng kiến này bao gồm nhiều biện pháp nhằm hổ trợ cho hoạt động đầu tư giai đoạn đầu và các nhà đầu tư.

Úc hiện đang cung cấp giảm thuế đáng kể dành cho các nhà đầu tư về chi phí nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp, giảm thuế và miễn trừ cho các nhà đầu tư trong các quỹ đầu tư mạo hiểm và các mạnh thường quân, quan trọng hơn là bảy con đường nhập cư hợp pháp cho những cá nhân đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư muốn nhập cư vào Úc. Thêm vào đó, các quỹ đầu tư và nguồn tài trợ cấp mới luôn sẵn sàng từ các chương trình của chính phủ tiểu bang và liên bang. Úc hiện nay hơn bao giờ hết là nơi hấp dẫn để xây dựng và phát triển kinh doanh.

Với mười năm thành công với vai trò là nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm có giá trị gia tăng cao, Southmore có vị trí rất tốt để nắm bắt những sáng kiến vì phục vụ lợi ích cho đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và các cộng động rộng lớn hơn.

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

© 2018 by Southmore Capital Pty Ltd. AFSL 298 313  ABN 97 114 576 742                                     

venture capital, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL,business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high growth business, high potential business, high technology business,advanced technology business, high value service, knowledge intensive service, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,